พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี รับเช่าหลักหมื่น
Home » Uncategorized  »  พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี รับเช่าหลักหมื่น
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี รับเช่าหลักหมื่น
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จัดสร้างโดย ตำรวจภูธรภาค ๕ พุทธศักราช ๒๕๕๒ พระกริ่งเนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ กว้าง 26.55 มม. ยาว 16.63 มม. สูง 40.35 มม. สร้าง 5,555 องค์ มอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 1,999 บาท จะได้รับพระ 1 องค์ พระพุทธประทานยศบารมี เป็นพระพุทธรูปปางชนะมาร ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๙๙ เซนติเมตร เป็นศิลปะเฉพาะตัวของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ไม่ได้ลอกเลียนแบบพระยุคใดสมัยใด นับได้ว่าเป็นศิลปะพระเครื่องที่ทันสมัยแห่งยุคปัจจุบัน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ออกแบบสร้างพระพุทธประทานยศบารมี ต้องการให้พระพุทธประทานยศบารมร เป็นพระที่วิเศษที่สุด งานศิลปะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เห็นว่าพระทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะลอกแบบกันไปลอกกันมา ลอกยุคสมัยโน้นสมัยนี้ ช่างปั้นไม่กล้าหาญที่จะทำอะไรที่แปลกออกไป หรือแสดงลักษณะที่เป็นรูปแบบส่วนตัว เพราะยึดมั่นกับการปั้นพระในลักษณะที่เป็นยุคเชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ที่ยึดถือกันเป็นแบบ มีศิลปินคนเดียวที่ปั้นพระแปลกออกไป คือ ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นพระใหญ่ปางลีลา ที่พุทธมณฑล เพื่อเฉลิมฉลองพุทธศตวรรษที่ ๒๕ถือว่าเป็นพระที่ทันสมัยที่สุด หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีอีกเลย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จึงมีความปรารถนาปั้นพระที่มีลักษณะพิเศษที่มีรูปแบบพุทธลักษณะสตล์เฉลิมชัยงดงามเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นศิลปะแห่งยุคสมัยของรัชกาลที่๙ ไม่ลอกรัชกาลใด ไม่ลอกใครที่จะส่งอืทธิพลทางศิลปะร่วมสมัย เพื่อนำไปสู่การสร้างพระที่วิเศษมากกว่าในอนาคตก็ได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นลอกยุคใดสมัยใด กล้าหาญที่จะแหกคอก กล้าหาญในการที่จะสร้างพระที่สวยขึ้นๆ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำเพื่อพัฒนาศิลปะของชาติ และสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างคือความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อทำพระที่สวยงามแล้ว จะทำพิธีปลุกเสกที่ศักดิ์สิทธิ์ จากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เข้มขลัง พระพุทธประทานยศบารมีจึงพร้อมทุกด้าน และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รับทำพระครั้งนี้ ไม่ใช่ทำเพื่อจำหน่าย ไม่ใช่ทำเพื่อให้พระไปอยู่บ้านเศรษฐีหรือไปอยู่บ้านคนเล่นพระ แต่ทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพราะพระที่สร้างจะไปประจำสถานีตำรวจ เป็นสมบัติของชาติ เป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธร ภาค๕ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ดำเนินการสร้างพระพุทธประทานยศบารมี ดังนี้ ๑.พระพุทธประทานยศบารมี แบบบูชา ปางชนะมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ เซนติเมตร จำนวน ๑ องค์ ๒.พระพุทธประทานยศบารมี แบบบูชา ปางชนะมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว จำนวน ๓๕๕ องค์ มอบให้คณะกรรมการจัดสร้าง ๓๐ องค์ และมอบให้สถานีตำรวจในสังกัดภาค ๕ จำนวน ๑๖๕ องค์ ส่วนที่เหลืออีก ๑๖๐ องค์ มอบให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตั้งแต่ ๙๐๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับ ๑ องค์ พร้อมหมายเลขพระ ลายเซ็นต์ และใบรับรองจาก อ.เฉลิมชัยฯ ๓.พระพุทธประทานยศบารมี แบบกริ่งลอยองค์ สำหรับคล้องคอ ขนาด ๒ เซนติเมตร โดยมีขนาดและเนื้อโลหะที่ใช้ในการสร้างพระแบบต่างๆ ดังนี้ ๓.๑ เนื้อทองคำ หนัก ๑ บาท ๑ สลึง พิมพ์ใหญ่ จำนวน ๖๕๕ องค์ บูชา ๓๙๙๙๙ บาท ๓.๒ เนื้อทองคำ หนัก ๒ สลึง พิมพ์เล็ก จำนวน ๖๕๕ องค์ บูชา ๒๔๙๙๙ บาท ๓.๓ เนื้อเงิน หนัก ๑๓.๕ กรัม พิมพ์ใหญ่ จำนวน ๕๕๕๕ องค์ บูชา ๑๙๙๙ บาท ๓.๔ เนื้อเงิน หนัก ๗ กรัม พิมพ์เล็ก จำนวน ๕๕๕๕ องค์ บูชา ๙๙๙ บาท ๓.๕ เนื้อนวโลหะ ขนาด ๒ เซนติเมตร จำนวน ๒๐๐๐๐ องค์ เพื่อแจกข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค ๕ คนละ ๑ องค์ รวม ๑๖๐๐๐ คน โดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธประธานยศบารมีในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๕ ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน วัดศรีโคมคำ จังหวัดพระเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ ได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธประธานยศบารมี ณ ปะรำพิธีด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์ที่นั่งปรก เช่น พระภัทรสีลคุล (หลวงพ่อบาดวงดี) เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปุ่ทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระอธิการดวงดี (หลวงปู่ดวงดี) เจ้าอาวาสวัดวุฒิราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ พระสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุวัตถ์ปัญญาโสภิต (ครูบาแด) เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง จังหวัดเชียงใหม่ และพระครูสรยุทธสรัญญโญ เจ้าอาวาสวัดจำค่าวนาราม จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธประทานยศบารมีเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจ พลังความเข้มแข็งให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในการรับใช้สังคมและประชาชนด้วยความเสียสละ รวมทั้งเพื่อหารายได้ไปพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปราบปรามอาชญากรรม ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และตั้งมูลนิธิการศึกษาบุตรและธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค ๕ การจัดสร้างพระพุทธประทานยศบารมีนั้น ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้รับความกรุณาจาก ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรเอก ผู้สร้างวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย ได้อนุเคราะห์ ช่วยเหลือออกแบบ และควบคุมการจัดสร้าง เมื่อได้จัดสร้างเสร็จได้ทำการพุทธาภิเษกครั้ง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยทำการพุทธาภิเษกทั้ง ๘ จังหวัด ที่อยู่การปกครองของตำรวจภูธรภาค ๕ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้งหมดล้วนมีพระธาตุเจดีย์ทั้งสิ้น ตามลำดับ และครั้งสุดท้ายวันวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจัดพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ตามแบบประเพณีล้านนาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ๙ วาระ ดังนี้ - วาระ ๑ จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วาระ ๒ จ.ลำพูน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร - วาระ ๓ จ.ลำปาง วันศุกร์ที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม - วาระ ๔ จ.แพร่ วันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ - วาระ ๕ จ.น่าน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดภูมินทร์ - วาระ ๖ จ.พะเยา วันจันทร์ที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดศรีโคมดำ - วาระ ๗ จ.เชียงราย วันอังคารที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระแก้ว - วาระ ๘ จ.แม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๒๒ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู - วาระ ๙ จ.เชียงใหม่ ณ มณฑลพิธีสำนักงานตำรวจภูธรภาค ๕ ส่งรูปมาทาง Line id : @Guncm 

 หรือกดแอดเบาๆที่ https://line.me/R/ti/p/%40guncm 

 Website : https://xn--12cbpk3fza6ad5g2agoh0qi4jj.com/ 

 Youtube : https://www.youtube.com/กันต์เชียงใหม่ 

 โทร 0882686632

ครูบาอินโต
ครูบาอินโต