รับเช่าครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย
Home » รับเช่าเกจิภาคเหนือ  »  รับเช่าครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย
รับเช่าครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย
รับเช่าครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย จ.ลำพูน 2517 สำหรับวัตถุมงคลที่ครูบาชุ่ม ได้สร้างขึ้นในยุคแรกๆ คือ ยันต์ตะกรุดเสื้อ ยันต์ตะกรุดหนังลูกควายตายพราย ทำจากหนังลูกควายเผือกตายพราย (ตายในท้อง) หุ้มด้วยครั่งพุทรา โดดเด่นทางมหาอุดและแคล้วคลาด ตำรานี้ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจาก พระมหาเมธังกร เจ้าอาวาสวัดน้ำคือ อ.เมือง จ.แพร่ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๑๗ คณะศิษย์ได้กราบเรียนขออนุญาตสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านเพื่อไว้บูชาเป็นที่ระลึก เป็นขวัญและกำลังใจ ท่านได้อนุญาตให้ศิษย์ของท่านคือ ครูทองใบ สายพรหมา ซึ่งขณะนั้นเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ (ภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ นามว่า หลวงพ่อทองใบ โชติปัญโญ) ท่านได้ปรึกษากับ อ.ยุทธ เดชคำรณ ขณะดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เขต ๘ ท่านเป็นนักเขียนอิสระในหนังสือ “ของดีเมืองเหนือ” และนิตยสาร “ลานโพธิ์”, ม.ร.ว.เอี่ยมศักดิ์ จรูญโรจน์ และคุณอิศรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เจ้าของโรงพิมพ์ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ คุณอิศราได้ออกแบบเหรียญและนำไปให้ครูบาชุ่ม พิจารณา ท่านครูบาได้อนุญาตให้จัดสร้างได้ โดยท่านได้ลงอักขระเลขยันต์ในแผ่นทองเพื่อเป็นชนวนในการผสมเนื้อโลหะสำหรับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ ซึ่งถือเป็น “รุ่นแรก” เมื่อเหรียญปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการฉลองสมโภช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ โดยนิมนต์เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ร่วมนั่งปรกบริกรรมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตตลอดคืน พอใกล้รุ่งของวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ ได้มีการสวดเบิกพระเนตร และสวดมงคลสูตรต่างๆ จนเสร็จพิธีแล้วก็มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี จำนวนเหรียญที่จัดสร้าง...๑.เหรียญทองคำ รูปไข่ใหญ่ ๓๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๒,๕๐๐ บาท (ในสมัยนั้น)...๒.เหรียญทองคำ รูปไข่เล็ก ๑๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑,๘๐๐ บาท...๓.เหรียญเงิน รูปไข่ใหญ่ ๙๙๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑๕๐ บาท...๔.เหรียญเงิน รูปไข่เล็ก ๔๙๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑๐๐ บาท...๕.เหรียญนวโลหะ รูปไข่ใหญ่ ๙๙๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๕๐ บาท...๖.เหรียญนวโลหะ รูปไข่เล็ก ๔๙๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๓๐ บาท...๗.เหรียญทองแดง รูปไข่ใหญ่ ๑๓,๖๒๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๒๕ บาท...๘.เหรียญทองแดง รูปไข่เล็ก ๑,๕๙๙ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๒๕ บาท...๙.เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ๒๗๗ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๑๐๐ บาท...๑๐.เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ๑,๕๐๐ เหรียญ บูชาเหรียญละ ๒๐ บาท...๑๑.ล็อกเกตรูปเหมือน หลังอุดผงพุทธคุณ ๓๒๗ อัน บูชาอันละ ๑๕๐ บาท...๑๒.พระสังกัจจายน์ เนื้อผง พิมพ์ซุ้มเล็บมือ ด้านหลังยันต์ขวัญถุงโภคทรัพย์ ๑,๐๗๗ องค์ บูชาองค์ละ ๓๐ บาท การจัดสร้างดังกล่าว ทำให้เหรียญรุ่นแรกเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการจัดสร้างที่ชัดเจนบวกกับเจตนาสร้างที่บริสุทธิ์ครับ
ครูบาชุ่ม 2517
ครูบาชุ่ม 2517